Margina

Ima jedan svijet
gdje ne želiš biti
a gdje ne želeći
možeš doći i ti.

Puk za poštovanje
i stalno se nada
a živi po strani
čitava plejada.

A skromnu svoju
pomoć nude bosi
reći ćeš; Zvono
svako svoje nosi.

Znadeš da nije
sve u tome zvonu
da bi i sam poslao
što-kog u stvar onu.

Poštuj njihov svijet
ti lagano gmiži
nekad nije dobro
biti ni u žiži.

MD