Издвојено

put

vozovi su prošli

kao poslednji vagon

otkačen

 na skretanju

preusmjeren

dozivam

uskači

nedoumica

vjeruj u sebe u boga svog

odagnaj svoju slut

vjeruj u očaj nadanja mog

život je dugačak put

MD